O soutěži

Vkládání fotografií prodlouženo do pátku 25. 1. 2019, 18:00

V letošním školním roce 2018/19 odborná porota vybrala tři témata, která můžete svými fotografiemi reflektovat. Další text, který dále rozvádí každé ze zmiňovaných témat, nechť slouží k inspiraci. Samozřejmě jako kreativní jedinci můžete pojmout každé z témat zcela originálně a osobitě.

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

I. Stáří – kruté? Krásné? 

Otisk stárnutí v lidech, přírodě, místech, věcech. Hledání krásy v tom, čeho se dotkl čas. 

maximálně 3 fotografie
II. Nalezené zátiší 

Nahodilé uspořádání věcí může mít své kouzlo. Jen ho objevit.

maximálně 3 fotografie
III. Kruh, kolo, koule

Geometrie kolem nás, viditelné struktury. Kruh, kolo, koule jako symboly přirozeného cyklického koloběhu v přírodě.

maximálně 3 fotografie


Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy je nutné provést před vlastní registrací soutěžícího. Bez registrace školy není možné vkládat fotografie!

Těšíme se na vaše fotografie, při vytváření snímků ať funguje ve správném poměru srdce – oko – ruka. Buďte otevření, vnímaví, citliví, někdy vám motiv přijde sám naproti. Hodně štěstí!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat I., II. a III. kategorie.

Vkládání soutěžních fotografií probíhá na našich stránkách od 5. listopadu 2018 do 20. ledna 2019, 18:00 hodin. Pro velký zájem registrujících škol v tomto týdnu, je prodlouženo vkládání fotografií do pátku 25. 1. 2019, 18:00.

Nejprve je nutné zaregistrovat školu. Doporučujeme velikost vkládané fotografie nejvíce 800 pixelů u delší strany. Větší rozměry budou zmenšeny a tudíž zkresleny. Použitou metodu převzorkování nemůžete ovládat.

FORMA HODNOCENÍ

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise, která hodnotí technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čeká nejúspěšnějšího všestranného fotografa a nejúspěšnější školy.

Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerských firem (fotopotřeby, tiskárny, předplatné FotoVideo, knihy a jiné).