O soutěži

V letošním školním roce 2019/20 odborná porota vybrala tři témata, která můžete svými fotografiemi reflektovat. Další text, který dále rozvádí každé ze zmiňovaných témat, nechť slouží k inspiraci. Samozřejmě jako kreativní jedinci můžete pojmout každé z témat zcela originálně a osobitě.

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

I. Místo, kam se rád vracím

Genius loci, osobní prostor, ke kterému mám blízký vztah: ve městě, přírodě, v interiéru, exteriéru.

maximálně 3 fotografie
II. Pohyb 

Zrychlený, zpomalený, zastavený, plynoucí, v různých oblastech - příroda, fyzika, chemie, doprava, sport, tanec, hudba, výrobní provozy a řemesla…

maximálně 3 fotografie
III. Kouzelná diagonála

Diagonála jako kompoziční princip, linie kolem nás (ve městě, v architektuře, v přírodě, jako součást detailu, jako struktura nebo pohyb…).

maximálně 3 fotografie


Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy je nutné provést před vlastní registrací soutěžícího. Bez registrace školy není možné vkládat fotografie!

Těšíme se na vaše fotografie, při vytváření snímků ať funguje ve správném poměru srdce – oko – ruka. Buďte otevření, vnímaví, citliví, někdy vám motiv přijde sám naproti. Hodně štěstí!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat I., II. a III. kategorie.

Vkládání soutěžních fotografií probíhá na našich stránkách od 11. listopadu 2019 do 15. ledna 2020. Vkládání fotografií prodlouženo do 22. ledna 2020 (20:00).

Nejprve je nutné zaregistrovat školu. Doporučujeme velikost vkládané fotografie nejvíce 800 pixelů u delší strany. Větší rozměry budou zmenšeny a tudíž zkresleny. Použitou metodu převzorkování nemůžete ovládat.

FORMA HODNOCENÍ

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise, která hodnotí technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čeká nejúspěšnějšího všestranného fotografa a nejúspěšnější školy.

Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerských firem (fotopotřeby, tiskárny, předplatné FotoVideo, knihy a jiné).

P9340381 P9340406
P9340440 P9340542