O soutěži

V roce 2016 si připomeneme výročí nedožitých 120 let fotografa Josefa Sudka (17. 3. 1896) a 40 let od jeho úmrtí (15. 9. 1976). Soubor vašich vystavených prací bude tou nejlepší gratulací. Pan Sudek je zastoupen ve  všech významných fotografických sbírkách u nás i ve světě. Mnozí z vás asi znají jeho fotografie, ostatní se s nimi mohou seznámit v knižních publikacích nebo na internetu. Pozor při zadávání jména. O písmenko víc a máte jiného fotografa.

Nechceme, aby vznikly fotografie, které autora doslovně napodobují. Měly by vás inspirovat k vlastní tvorbě poučené dílem Josefa Sudka. Tak jako on se inspiroval výtvarným uměním. Jeho fotografie jsou nadčasové, věříme, že i některé vaše snímky přinesou toto poselství. Autor tvořil klasickým černobílým procesem. Při vaší práci zvažujte i tuto volbu.

Přejeme vám, aby vás provázely vlastnosti, které byly Josefu Sudkovi vlastní - pracovitost, houževnatost, cit a pokora.

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE - POZDRAV JOSEFU SUDKOVI

I. Zátiší - tiché poselství věcí
Prosté motivy ozvláštněné volbou osvětlením, výběrem pozorovacího úhlu a užitím optiky. Zátiší je námět, kde můžete nejvíce ovlivnit realitu - aranžováním, kouzlením, nalézáním souvislostí a neviditelných stop. Vy určíte, kudy se budou ubírat divákovy oči.

"Fotografie má upozorňovat lidské oko, cit a mysl, že i nepatrné věci mají svou hodnotu a krásu, snad by se dalo říci poezii." (Josef Sudek)
maximálně 3 fotografie
II. Krajina
Krajina s důrazem na stromy, které mohou být i sochami. Motiv stromu v krajině najdete i ve městě. Může to být zajímavá zahrada, park, či alej. Výjimečnost nespočívá ve volbě  exotické krajiny, ale ve výběru denní doby, proměn počasí a tisíců podob slunečního svitu. Krajinu neovlivníte, jako motiv zátiší, ale můžete vybírat místo, odkud bude fotografovat.

"Příroda může být bez lidí, ale lidé bez přírody ne." (Josef Sudek)

Jak předvídavé. Snad ještě nějakou krajinu se stromy najdete....ostatně krajina může být i trochu zadumaná a tesklivá.
maximálně 3 fotografie
III. Portrét - dříve a dnes

Denně vzniká miliony portrétů a autoportrétů. Stejně tak rychle se ocitají v oceánu zapomnění, udělejte maximum, aby tomu tak nebylo. Pokuste se o portrét, který by vyjadřoval něco víc, než pouhý popis. Přinesl by výpověď o člověku, kterého divák nezná, ale díky vaší fotografii si udělá určitou představu.

Místo zevnějšku nás zaujme vnitřní prožitky, radosti i trampoty portrétovaného. Ve tváři starších lidí se vám bude asi lépe "číst" jejich život. Poproste babičku a dědu, třeba vznikne dvojportrét, který si pověsí vedle svatební fotografie. Tuto podobu by měla mít vaše odevzdaná práce - "dříve a dnes".

maximálně 3 fotografie


Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy doporučujeme provést před vlastní registrací soutěžícího.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat I., II. a III. kategorie.

Vkládání soutěžních fotografií probíhá na našich stránkách od 9. listopadu 2015 do 24. ledna 2016. Nejprve je nutné zaregistrovat školu. Doporučujeme velikost vkládané fotografie nejvíce 800 pixelů u delší strany. Větší rozměry budou zmenšeny a tudíž zkresleny. Použitou metodu převzorkování nemůžete ovládat.

FORMA HODNOCENÍ

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise, která hodnotí technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čeká nejúspěšnějšího všestranného fotografa a nejúspěšnější školy.

Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerských firem (fotopotřeby, tiskárny, předplatné FotoVideo, knihy a jiné).