O soutěži

V letošním školním roce 2016/17 odborná porota vybrala tři témata, která můžete svými fotografiemi reflektovat. Snažili jsme se nabídnout zajímavé a zároveň v dnešní době důležité pojmy: jsou to dialog, čas a kontrasty.

Další text, který dále rozvádí každé ze zmiňovaných témat, nechť slouží k inspiraci. Samozřejmě jako kreativní jedinci můžete pojmout každé z témat zcela originálně a osobitě.

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

I.
Dialog 

Dialog – jako rozhovor mezi fotografem a prostředím, které ho obklopuje: přírodou – živočichy, rostlinami, lidmi a výtvory člověka: architekturou, stroji, dopravou atd.
Dialog – jako rozhovor mezi jednotlivými subjekty, fotograf v roli pozorovatele
Dialog – jako vyjádření vztahu (kohokoliv i čehokoliv)
Dialog – jako rozhovor probíhající v různém čase a na různých místech, účastníci dialogu – fotograf a ostatní bytosti mohou být i stejné
Dialog – jako rozhovor beze slov: stačí vstřícné gesto, úsměv, podání ruky


Dialog je kontakt. Někdo mluví, vysílá signály a jiní je přijímají a snaží se porozumět. Důležitá je vůle porozumět a pak mohou padnout i generační, jazykové, sociální, kulturní i jiné bariéry. Dialog, který je špatně veden ztrácí smysl. Třeba když se stane monologem, nebo je přemírou prázdných či falešných slov, frází…
maximálně 3 fotografie
II.
Čas

Čas vesmírný – jeho pohyby vnímáme na Zemi každý den, jako proměny času
Čas biologický – biologické hodiny živočichů a přírody
Čas vyměřený člověku – všichni podléháme času – jak je to na nás vidět
Čas věcí – i věci stárnou, podléhají času


Žijeme v čase, často jej vnímáme jako relativní veličinu. Ve fotografii se snažíme zachytit okamžik nebo i časosběrně kus života. Uplynulý čas se stává historií, kterou po čase zkoumáme, snažíme se z ní poučit. Čas je i fotografická veličina, která se dá snímkem dobře vyjádřit.  (velmi krátký, nebo velmi dlouhý)

maximálně 3 fotografie
III. Kontrasty

Kontrasty v přírodě – ve vztahu k rostlinám a živočichům
Kontrasty lidské – mládí-stáří, člověk zdravý-nemocný, dívky – chlapci, různá etnika
Kontrasty techniky – staré a nové techniky a technologie
Kontrasty časové – rychle – pomalu, pohyb – nepohyb, ON – OFF


V zachycování kontrastů se nabízí i využití focení MAKRO pohledů: kontrasty světel, barev, tvarů, linií, tonalit, kontrasty materiálů a jejich povrchů apod.

maximálně 3 fotografie


Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy doporučujeme provést před vlastní registrací soutěžícího.

Těšíme se na vaše fotografie, při vytváření snímků ať funguje ve správném poměru srdce – oko – ruka. Buďte otevření, vnímaví, citliví, někdy vám motiv přijde sám naproti. Hodně štěstí!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat I., II. a III. kategorie.

Vkládání soutěžních fotografií probíhá na našich stránkách od 7. listopadu 2016 do 22. ledna 2017. Nejprve je nutné zaregistrovat školu. Doporučujeme velikost vkládané fotografie nejvíce 800 pixelů u delší strany. Větší rozměry budou zmenšeny a tudíž zkresleny. Použitou metodu převzorkování nemůžete ovládat.

FORMA HODNOCENÍ

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise, která hodnotí technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čeká nejúspěšnějšího všestranného fotografa a nejúspěšnější školy.

Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerských firem (fotopotřeby, tiskárny, předplatné FotoVideo, knihy a jiné).