O soutěži

V letošním školním roce 2020/21 odborná porota vybrala tři témata, která můžete svými fotografiemi reflektovat. Další text, který dále rozvádí každé ze zmiňovaných témat, nechť slouží k inspiraci. Samozřejmě jako kreativní jedinci můžete pojmout každé z témat zcela originálně a osobitě.

TÉMATA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

I. Socha - mluví, ač kamenná ústa má

 

Porozumění plastice a fotografické ztvárnění takové, s kterým by byl spokojen i autor - sochař. Je možné se zaměřit na celek, detail, souhru (či souboj) s prostředím, kde je socha umístěna.

 

maximálně 3 fotografie
II. Stroj - přístroj, nástroj aneb Krása obyčejnosti

Vídáme je a používáme každý den, vnímáme jejich krásu a jedinečnost?

maximálně 3 fotografie
III. Setkání

Schůzka, sejití, souznění: živý kontakt, obzvlášť v dnešní době tak cenný. Může jít o setkání lidí, člověka a věci, zvířete, obyčejná, ale i netradiční, neobvyklá setkání.

maximálně 3 fotografie


Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy je nutné provést před vlastní registrací soutěžícího. Bez registrace školy není možné vkládat fotografie!

Těšíme se na vaše fotografie, při vytváření snímků ať funguje ve správném poměru srdce – oko – ruka. Buďte otevření, vnímaví, citliví, někdy vám motiv přijde sám naproti. Hodně štěstí!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat I., II. a III. kategorie.

Vkládání soutěžních fotografií probíhalo na našich stránkách od 16. listopadu 2020 do 31. ledna 2021.

Nejprve je nutné zaregistrovat školu. Doporučujeme velikost vkládané fotografie nejvíce 800 pixelů u delší strany. Větší rozměry budou zmenšeny a tudíž zkresleny. Použitou metodu převzorkování nemůžete ovládat.

FORMA HODNOCENÍ

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise, která hodnotí technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čeká nejúspěšnějšího všestranného fotografa a nejúspěšnější školy.

V současné době odborná porota začala hodnotit jednotlivé fotografie. Finálová umístění však budou vyhlášena až po uskutečnění 2. kola hodnocení formou prezenčního setkání celé odborné poroty. Původní termín 10. březen 2021 setkání odborné poroty byl z důvodu mimořádných vládních opatření přesunut nově na 21. 4. 2021.

Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerských firem (fotopotřeby, tiskárny, předplatné FotoVideo, knihy a jiné).

 

P9340381 P9340406
P9340440 P9340542